Děti

Práce s dětmi v rámci SDH je velice záslužná a zaměřuje se na podporu rozvoje osobnosti dítěte, jeho schopností. Náplní činnosti mladých hasičů je vzdělávání v oblasti hasičské, tábornické, zdravotní a mnohých dalších.

Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 17 - 18 h.