Hasičárna

"Sen se stal skutečností"

v tomto duchu neslo slavnostní otevření rekonstruované hasičské zbrojnice konané v sobotu 6. ledna 2018 v 15:00. Myšlenka rekonstrukce budovy vznikla už v roce 2011 a díky dotačním programům mohla být realizována až v roce 2017. Na rekonstrukci byly využity dotační programy GŘHZS, Plzeňského kraje a poslední třetinu finančních prostředků bylo zaplaceno obcí Kyšice. Celkové náklady na rekonstrukci 4,4 milionu korun.

Slavnostní přestřižení pásky provedl, starosta obce Ing. Hynek Sladký, zástupce profesionálních hasičů Ing. Pavel Musil a velitel jednotky Robert Barták.

Nové zbrojnici požehnal pan farář Petrašovský z Dýšiny.

Hasiči v Kyšicích se po dlouhých letech dočkali zázemí, které odpovídá moderní době a vedení obce patří velké poděkování, že do projektu šli a pro lidi, kteří jsou ochotni pomáhat druhým, zajistit zázemí 21. století.

Co nám to přineslo ?

Z původního jednoho stání a malé klubovny, které jsme měli v užívání, jsme získali celou budovu po kompletní rekonstrukci. Technika stojí v suchých vytápěných stáních, vybavení pro členy jednotky má své místo ve výstrojně a v podkroví vznikla klubovna, kterou využijí jak dospělí, tak mladí hasiči. A hlavně, konečně máme vodu a WC.

Na celou akci byli pozváni kyšičtí občané, hosté z okolních vesnic, naši kamarádi hasiči z okolních vesnic a zástupci profesionálních hasičů: plk. Ing. Pavel Musil ( ředitel územního odboru Plzeň )
a npor. Bc. Robert Kučera ( velitel stanice Nýřany ).