O jednotce

Výjezdová jednotka

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kyšice je zařazena do kategorie JPO III / 1 od 1.11.2015, což znamená, že zajišťuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) v
katastru obce Kyšice a od 1.1.2018 i v katastru obce Letkov.

Zřizovatelem jednotky je obec Kyšice na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a jejím členem se může stát každý občan ČR starší 18-ti let, zdravotně způsobilý, trestně bezúhonný, který s obcí uzavře dohodu o členství v JSDH. Členové jednotky vykonávají službu dobrovolně.

Výjezdový čas je zákonem č. 133/1985 o požární ochraně stanoven do 10 minut, do této doby se
musíme dostavit do zbrojnice a vyjet k zásahu.

Členové zásahové jednotky jsou při výjezdových situacích svoláváni pomocí systému sirén a AMDS (Automated Message Delivery System) - SMS zprávami, které zasílá Krajské Operační Informační Středisko ( KOPIS ) v Plzni. Ve výsledku to vypadá tak, že ohlášení události členovi probíhá formou telefoního hovoru nebo SMS zprávou.

Od roku 2018 je v kabině CAS umístěn výjezdový tablet, kde se při vyhlášení poplachu objeví příkaz k jízdě a trasa na místo události.